Những Hạt Gạo Yêu Thương

0

Người dân vùng sông nước đã nhận những món quà yêu thương trong vui mừng và hạnh phúc. ILazaro xin chân thành cám ơn tấm lòng quảng đại của Quý Ân Nhân. Xin Ơn Trên luôn ban bình an & sức khoẻ cho toàn thể Quý Vị. Rất Trân Trọng, iLazaro Charity.

Mọi đóng góp xin gởi về

HỘI BÁC ÁI ILAZARÔ
P.O. Box 840494 , Houston, Texas 77284

                Hoặc dùng Paypal :                     

                          Số Phone liên lạc(đóng góp bằng credit card) :   832-205-1261 ,  714-904-1090
                                                           Email: ilazarocharity03@gmail.com

Hội Bác Ái iLazarô xin cảm tạ và tri ân toàn thể Quý Vị Ân Nhân.

Share.

About Author

Leave A Reply