Hạt Gạo Yêu Thương cho các cụ Già.

0

Sr. Maria Hoàng Diệu tha thiết kêu gọi giúp đỡ:” ” Hạt Gạo Yêu Thương cho các cụ Già.”. ❤️Mong lắm thay lòng từ tâm của của quý ân nhân sẽ xoa dịu nỗi khổ cho những mảnh đời già yếu….

Please continue to love, support and help our mission of love so that the unfortunate people can have hope for the future. (Give any gift of support today.)❤️

Mọi đóng góp xin gởi về:
HỘI BÁC ÁI iLAZARÔ
P.O. Box 840494, Houston, Texas 77284

Hội nhận các loại Credit Card hoặc Zelle xin gọi  :
714-904-1090  Hoặc  832-205-1261

Hoặc dùng Paypal:

Hội Bác Ái iLazarô xin chân thành cảm tạ.

Share.

About Author

Leave A Reply