Các cháu Mồ Côi Khuyết Tật cần Mái Ấm Nương Thân.

0

Hội Dòng Mến Thánh Gía Vinh đã và hiện đang dưỡng nuôi và chăm sóc hơn 300 cháu mồ côi, khuyết tật. Trong đó có 52 cháu khuyết tật bị bỏ rơi và một số cháu đến từ vùng dân tộc đang nuôi tại căn nhà chật hẹp và thiếu điều kiện sinh hoạt. Quý Soers đón nhận các cháu về chăm sóc, rất muốn được bù đắp phần nào sự thiệt thòi cho các cháu. Đứng trước hoàn cảnh thiếu thốn đủ điều. Hội Dòng MTG Vinh xin gõ cửa lòng thương xót của Quý Ân Nhân, xin thương giúp cho 52 cháu bé nói trên 01 Mái Ấm. Mái Ấm này sẽ nhận thêm những mảnh đời bất hạnh bị bỏ rơi ngoài xã hội. Quý Soeurs dự tính sẽ nuôi dưỡng từ 100 đến 130 cháu.

❤️Please continue to love, support and help our mission of love so that the unfortunate children can have a better life.

(Give any gift of support today.)❤️

❤️ Hội Dòng xin đón nhận mọi đóng góp ❤️
Mọi đóng góp xin gởi về:
HỘI BÁC ÁI iLAZARÔ
P.O. Box 840494, Houston, Texas 77284

Hội nhận các loại Credit Card hoặc Zelle xin gọi  :
714-904-1090  Hoặc  832-205-1261

Hoặc dùng Paypal:

Hội Bác Ái iLazarô xin chân thành cảm tạ.

iLazaro Charity is a Non-Profit Organization, 501©3, Tax Deductible.

Share.

About Author

Leave A Reply