Donate

Mọi đóng góp xin gởi về

HỘI BÁC ÁI iLAZARÔ
P.O. Box 840494,  Houston, Texas 77284
email: ilazarocharity03@gmail.com

Hội nhận các loại Credit Card hoặc Zelle xin gọi  :
                                714-904-1090  Hoặc  832-205-1261

Check hoặc Money Order xin viết cho: HỘI BÁC ÁI iLAZARÔ

❤️We are a 501(c)(3). Nonprofit Organization. All of your donations are 100% tax deductible. ILazaro Charity Mission is a 501(c)(3) tax -exempt organization. Our tax ID mumber is 47-3409845

❤️Xin chân thành cám ơn Quý Vị hy sinh giúp đỡ và cùng đồng hành với iLazaro Charity trong nhiều năm qua. *** Thank you for your continued support and assistance to iLazaro Charity over the years.