Donate

Mọi đóng góp xin gởi về

HỘI BÁC ÁI iLAZARÔ
P.O. Box 840494,  Houston, Texas 77284
email: ilazarocharity03@gmail.com

iLazaro Charity nhận các loại Credit Card hoặc Zelle số điện thoại: 

                                 832-808-7569  

Check hoặc Money Order xin viết cho: HỘI BÁC ÁI iLAZARÔ

❤️We are a 501(c)(3). Nonprofit Organization. All of your donations are 100% tax deductible. 

❤️Xin chân thành cám ơn Quý Vị hy sinh giúp đỡ và cùng đồng hành với iLazaro Charity trong nhiều năm qua. *** Thank you for your support iLazaro Charity over the years.