Donate

Mọi đóng góp xin gởi về

HỘI BÁC ÁI ILAZARO
Address: P.O. Box 840494,  Houston, Texas 77284
Email: ilazarocharity03@gmail.com

Hội nhận các loại Credit Card hoặc Zelle xin gọi  :
                                714-904-1090  Hoặc  832-205-1261

Check hoặc Money Order xin viết cho: HỘI BÁC ÁI ILAZARO

We are a 501(c)(3). Nonprofit Organization. All of your donations are 100% tax deductible. ILazaro Charity Mission is a 501(c)(3) tax -exempt organization. Our tax ID mumber is 47-3409845

——Xin chân thành cám ơn Quý Vị hy sinh chia sẻ giúp đỡ người kém may mắn sớm có một cuộc sống tốt, no ấm và một niềm hy vọng cho tương lai. ***Your donation is helping to make a difference in the Lives of so Many Thousands People in Need of Helps.