10 CHƯƠNG TRÌNH           

   CỦA HỘI BÁC ÁI ILAZARO CHARITY

1. Bảo trợ mổ mắt (một ca mổ): Giúp nhiều người được sáng mắt$100
2. Bảo trợ xe lăn/xe giường nằm/xe lắc$100
3. Bảo trợ học bổng cho trẻ em nghèo Việt Nam ở Cambodia (mỗi năm)$120
4. Phân phát quà cho các gia đình nghèo ở khắp nơi (mỗi gia đình)$30
5. Bảo trợ xây giếng nước (mỗi cái giếng)$300
6. Bảo trợ xây nhà tình thương (một căn)$2,000
7. Bảo trợ xây hệ thống máy lọc nước (một hệ thống) Gíup giảm thiểu bệnh về mắt và đường ruột$5,000
8. Bảo trợ một em mồ côi 1 năm ($1/ngày) $365
9. Bảo vệ sự sống: cứu 1 thai nhi: Xin góp một bàn tay cứu sống các cháu bé $500
10. Mổ tim (1 ca mổ) $3000

Đặc biệt kêu gọi chương trình cứu trợ khẩn cấp như thiên tai, bão lụt, xạt lở, ung thư, giải phẫu, ĐẠI DỊCH COVID(Hội xin đón nhận mọi đóng góp & rất trân trọng tấm lòng từ tâm của Quý Ân Nhân….) $$$$

 

 

******We are a 501(c)(3). Nonprofit Organization. All of your donations are 100% tax deductible. ILazaro Charity Mission is a 501(c)(3) tax -exempt organization. Our tax ID mumber is 47-3409845*****