10 CHƯƠNG TRÌNH
CỦA HỘI BÁC ÁI ILAZARO CHARITY

1. Bảo trợ mổ mắt (một ca mổ): Giúp nhiều người được sáng mắt $100
2. Bảo trợ xe lăn $100
3. Bảo trợ học bổng cho trẻ em nghèo Việt Nam ở Cambodia (mỗi năm) $120
4. Phân phát quà cho các gia đình nghèo ở khắp nơi (mỗi gia đình) $40
5. Bảo trợ xây giếng nước (mỗi cái giếng) $300
6. Bảo trợ xây nhà tình thương (một căn) $1,500
7. Bảo trợ xây hệ thống máy lọc nước (một hệ thống) Gíup giảm thiểu bệnh về mắt và đường ruột $5,000
8. Bảo trợ một em mồ côi 1 năm ($1/ngày)  $365
9. Bảo vệ sự sống: cứu 1 thai nhi: Xin góp một bàn tay cứu sống các cháu bé  $500
10. Mổ tim (1 ca mổ)  $3000

Đặc biệt kêu gọi them chương trinh Ephata-Medical Emergency cho DCCT để cứu trợ những trường hợp khẩn cấp $12000