Tặng Bồn chứa 1000 lít nước cho các làng dân tộc tại Lâm Đồng.

0
❤️iLazaro tặng 45 bồn inox 1000 lít, chứa nước an toàn vệ sinh cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các làng dân tộc tại Lâm Đồng – Bảo Lộc. Hy vọng với những bình inox chứa nước sẽ đảm bảo an toàn vệ sinh cho các gia đình nghèo.????Distributing 1000 liter stainless steel tanks to disadvantaged households in ethnic villages living in Lam Dong – Bao Loc. Hopefully, the stainless steel water tanks will ensure hygiene and safety for poor families.
????Please continue to love, support and help our mission of love so that the unfortunate people can have a better life.
(Give any gift of support today.)❤️
❤️Xin Giúp cho 1 bồn nước 1000L  $150.00

Mọi đóng góp xin gởi về:
HỘI BÁC ÁI iLAZARÔ
P.O. Box 840494, Houston, Texas 77284

Hội nhận các loại Credit Card hoặc Zelle xin gọi  :
714-904-1090  Hoặc  832-205-1261

Hoặc dùng Paypal:Hội Bác Ái iLazarô xin chân thành cảm tạ.

iLazaro Charity is a Non-Profit Organization, 501©3, Tax Deductible.

Share.

About Author

Leave A Reply