Xin Thương Giúp Khẩn Cấp cho Tây Bắc.

0

“ Covid chưa hết thì thiên tai đã ập đến tàn phá vùng Tây Bắc”

Trong những ngày qua cơn giông lốc đã cuốn đi những mái nhà của người dân nghèo vùng Tây Bắc. Hoa màu và ruộng vườn đang chuẩn bị cho mùa thu hoạch cũng bị các cơn giông lốc này tàn phá. Tâm trạng hoang mang sợ hãi chưa hết thì 01 trận mưa đá lại đổ xuống khiến các mái tôn bị lủng và 01 lần nữa lại thêm phần tả tơi. Thực cảnh thật đau thương khiến cha Hoàng Quốc Oai vị đại diện của iLazaro phải khẩn cấp xin giúp đỡ như sau: “Với tất cả những gì mắt thấy tai nghe, con tha thiết cúi xin quý ân nhân gần xa thương cứu giúp chúng con, những nạn nhân của thiên tai …. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”: Xin cứu giúp chúng con có tấm tôn lợp nhà cho 141 gia đình, có những hạt gạo cứu đói trong những ngày khó khăn này.
Xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, qua lời chuyện cầu của Mẹ Maria, thánh cả Giuse ban muôn vàn ơn phúc của Ngài xuống trên Quý Ân Nhân và gia đình!” Rất Trân Trọng, Lm. Giuse Hoàng Quốc Oai, Omi. Xin kính mời xem video sau đây:


Xin Giúp một tấn gạo $500
½ tấn gạo $250
200 ký gạo $100
100 ký gạo $50
10 Tấm Tôn $25
Mọi đóng góp xin gởi về:
HỘI BÁC ÁI iLAZARÔ
P.O. Box 840494, Houston, Texas 77284
Tel: 832-808-7569 ; 714-904-1090
Email: ilazarocharity03@gmail.com
Hoặc vào trang nhà: Hoibacailazaro.com và bấm nút Đóng Góp chọn Donate
Check hoặc Money Order xin viết cho: HỘI BÁC ÁI ILAZARÔ
______________________________________________________
iLazaro Charity is a 501c(3) organization. Tax ID: #47-3409845
**ALL DONATIONS ARE TAX DEDUCTIBLE.

Share.

About Author

Leave A Reply