Chương trình xây chuồng trại cho làng Bi Giông – Kontum đã hoàn tất.

0
Quý Soeurs Dòng Ảnh Phép Lạ đã hoàn tất tốt đẹp dự án xây chuồng trại và mua con giống. Đây sẽ là phương tiện kinh tế giúp Qúy Soeurs ngân khoản nuôi các cháu dân tộc cô nhi.  Xin kính gởi video sau đây.
Please continue to love, support and help our mission of love so that the unfortunate people can have a better life.
(Give any gift of support today.)

*Bảo trợ giúp một bé mồ côi 1 tháng $40 ***

Mọi đóng góp xin gởi về:
HỘI BÁC ÁI iLAZARÔ
P.O. Box 840494, Houston, Texas 77284

Hội nhận các loại Credit Card hoặc Zelle xin gọi  :
714-904-1090  Hoặc  832-205-1261

Hoặc dùng Paypal:

Hội Bác Ái iLazarô xin chân thành cảm tạ.

iLazaro Charity is a Non-Profit Organization, 501©3, Tax Deductible

Share.

About Author

Leave A Reply