Phát Quà tại Yên Bái – Lào Cay

0

Xin kính gởi đến quý vị chương trình phát quà của iLazaro cho đồng bào tại các bản người dân tộc thiểu số. Mùa lũ vừa qua tất cả tài sản của họ đã bị cuốn trôi hết. Ngày hôm nay qua tấm lòng bác ái yêu thương của quý vị, quà đã đến tận tay những hoàn cảnh đau khổ. Xin Tri Ân những tấm lòng vàng, iLazaro Charity.

Mọi đóng góp xin gởi về:
HỘI BÁC ÁI iLAZARÔ
Address: P.O. Box 840494, Houston, Texas 77284
Phone:832-808-7569 ; 714-904-1090
Email: ilazarocharity03@gmail.com
Hoặc vào trang nhà: Hoibacailazaro.com và bấm nút Đóng Góp chọn Online Donation

Check hoặc Money Order xin viết cho: HỘI BÁC ÁI ILAZARÔ

iLazaro Charity is a 501c(3) organization. Tax ID: #47-3409845
**ALL DONATIONS ARE TAX DEDUCTIBLE.

Tất cả đóng góp đều được trân trọng, có giấy khấu trừ thuế và được trao tận tay người nghèo khổ.

Share.

About Author

Leave A Reply