Những Phần Quà Yêu thương

0
Những món quà yêu thương đã được phát tận tay (gạo, mi gói, chăn mền, thuốc, sữa, bánh kẹo và phong bì tiền) cho người nghèo khổ. The loving gifts were delivered to the poorest families in the village.
(Give any gift of support today.)
Xin Giúp cho 25 kg gạo $15 | 50 kg gạo $30

Please continue to love, support and help our mission of love so that the unfortunate people can have hope for the future.

Mọi đóng góp xin gởi về:
HỘI BÁC ÁI iLAZARÔ
P.O. Box 840494, Houston, Texas 77284

Hội nhận các loại Credit Card hoặc Zelle xin gọi  :
714-904-1090  Hoặc  832-205-1261

Hoặc dùng Paypal:

Hội Bác Ái iLazarô xin chân thành cảm tạ.

iLazaro Charity is a Non-Profit Organization, 501©3, Tax Deductible.

 

Share.

About Author

Leave A Reply