Trung Tâm Caritas Thiên Phúc tại Bùi Chu, Nam Định

0

Trong những ngày qua nhờ vào hồng ân Thiên Chúa và sự quảng đại dâng cúng của một Gia Đình ân nhân Hội Bác Ái iLazarô đã giúp kinh phí để tu sửa lại ngôi nhà và mua sắm các trang thiết bị cho phòng thuốc và khám bệnh Trung Tâm Caritas Thiên Phúc tại Bùi Chu, Nam Định. Xin chân thành cảm ơn Đại Gia Đình họ Phạm với Tổng Ngân Khoản đóng góp là $18,000 dollars, công trình đã có đủ tài chánh để hoàn thiện phòng thuốc và khám bệnh tại Trung Tâm Caritas Thiên Phúc. 

Nguyện xin Ơn Trên chúc lành cũng như trả công vô cùng bôi hậu cho Quý vị và gia đình. 

Please continue to love, support and help our mission of love so that the unfortunate people can have hope for the future.

Mọi đóng góp xin gởi về:
HỘI BÁC ÁI iLAZARÔ
P.O. Box 840494, Houston, Texas 77284

Hội nhận các loại Credit Card hoặc Zelle xin gọi  :
714-904-1090  Hoặc  832-205-1261

Hoặc dùng Paypal:

Hội Bác Ái iLazarô xin chân thành cảm tạ.

Share.

About Author

Leave A Reply