Xin thương giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

0

Quý Ân nhân iLazaro Charity ! Chúng con tha thiết mong quý vị Ân nhân quan tâm và quảng đại chia sẻ để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, những anh chị em nghèo khổ có được chiếc áo quan khi nhắm mắt xuôi tay. Chúng con thiết nghĩ, đây cũng là cách chúng ta thể hiện tình yêu và lòng thương xót của chúng ta với tha nhân, vì nghĩa tử là nghĩa tận.  

Please continue to love, support and help our mission of love so that the unfortunate people can have a coffin to burial.

Xin kính mời xem video sau đây:

 ❤ Xin Giúp cho 01 quan tài $80 ❤ / ? $45 giúp 1 quan tài trẻ em ?.

Nguyện xin Ơn Trên chúc lành cho Quý Ân Nhân và Gia Đình.

Mọi đóng góp xin gởi về:
HỘI BÁC ÁI iLAZARÔ
P.O. Box 840494, Houston, Texas 77284

Hội nhận các loại Credit Card hoặc Zelle xin gọi  :
714-904-1090  Hoặc  832-205-1261

Hoặc dùng Paypal:

Hội Bác Ái iLazarô xin chân thành cảm tạ.

_________________________________________________
iLazaro Charity is a 501c(3) organization. Tax ID: #47-3409845
**ALL DONATIONS ARE TAX DEDUCTIBLE.

 

Share.

About Author

Leave A Reply