iLazaro Charity – Lớp Học Tình Thương và Hệ Thống Giếng Nước Sạch – Giáo xứ Đạ Tông tỉnh Lâm Đồng.

0


Được sự giúp đỡ của Quý Ân Nhân Hội Bác Ái iLazarô, giáo xứ Đạ Tông đã từng bước thực hiện xong dự án Lớp Học Tình Thương và Hệ Thống Giếng Nước Sạch. Giáo xứ Đạ Tông là một giáo xứ mà đa số dân cư là người Kơ Ho, thuộc huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Số các trẻ em người dân tộc thiểu số rất đông (chiếm 1/4 dân số) chưa được quan tâm đúng mức về việc học hành, do cha mẹ phải dành toàn thời gian trong ngày tập trung lo làm ăn nuôi sống gia đình. Sự tài trợ của Quý Ân Nhân cho bà con thôn Đạ Nhinh thật đúng lúc và là sự giúp đỡ thiết thực cho các em thiếu nhi nghèo có nơi ôn tập bài vở đã học ở trường. Dân làng có nước sạch để sinh hoạt hằng ngày, tránh các tật bệnh khi phải dùng nguồn nước từ ao, hồ và các cháu bé có nước sạch để dùng mỗi ngày.


Hội Bác Ái iLazarô xin chân thành cảm tạ toàn thể Quý Vị Ân Nhân.

Please continue to love, support and help our mission of love so that poor families can have a better life.

Mọi đóng góp xin gởi về :  Hội Bác Ái iLazarô    
                                                P.O. Box 840494
                                     Houston,   TX   77284

Hội nhận các loại Credit Card hoặc Zelle xin gọi  :
714-904-1090  Hoặc  832-205-1261

Hoặc dùng  Paypal :     

Share.

About Author

Leave A Reply