Hệ thống Giếng Nước Sạch Đã Hoàn Tất

0

Hệ thống giếng nước sạch đã hoàn tất cho anh em đồng bào làng Kom Pằng tại Lâm Đồng, Bảo Lộc – VN. Cả làng reo mừng giếng nước sạch do gia đình cô Michelle Ngô tại Houston, Tx- USA đã tài trợ. Giếng nước sạch đã góp phần vào đời sống kinh tế & sức khoẻ cho dân làng. Nhà nhà reo mừng khi có nước sạch dùng và cũng kể từ ngày hôm nay, gia đình không còn phải chật vật đi mua nước về dùng nữa. Sr. Maria Hoàng Diệu đại diện cho làng Kom Pằng xin Đa tạ và Tri Ân nhà Tài Trợ. Hội Bác Ái iLazarô cũng xin mời gọi Quý Ân Nhân cùng nối vòng tay Yêu Thương để nhiều làng dân tộc cũng có được giếng nước như làng Kom Pằng.

 Xin chân thành cảm ơn Quý vị. Mọi đóng góp xin gởi về:

                               HỘI BÁC ÁI ILAZARÔ
                 P.O. Box 840494 , Houston, Texas 77284

Hoặc dùng Paypal :Số Phone liên lạc(đóng góp bằng credit card) :   832-205-1261  714-904-1090
 Email: ilazarocharity03@gmail.com

Hội Bác Ái iLazarô xin cảm tạ và tri ân toàn thể Quý Vị Ân Nhân.

Share.

About Author

Leave A Reply