iLazaro Charity – Xin cho Phát Diệm 01 Hệ Thống lọc nước

0

Hướng Đạo, ngày 13 tháng 2 năm 2020
Kinh thưa Quý Ân Nhân và Hội Bác Ái iLazaro,
Con là linh mục Gioan Đỗ Văn Khoa, xin gửi Quý Ân Nhân và Hội Đồng Quản Trị hội Bác Aí iLazaro thương giúp đỡ cho giáo phận Phát Diệm con hệ thống lọc nước tinh khiết cho nhà thờ Tri Điền.
Con xin hết lòng cám ơn. Nguyện xin Chúa Đấng Giầu Lòng Thương Xót chúc phúc lành cho Quý Ân Nhân và Quý Hội. Giám đốc Caritas Phát Diệm- Lm. Gioan Đỗ Văn Khoa.

Hội Bác Ái iLazarô xin cảm tạ và tri ân toàn thể Quý Vị Ân Nhân.
Mọi đóng góp xin gởi về:
HỘI BÁC ÁI iLAZARÔ
P.O. Box 840494, Houston, Texas 77284

Tel: 832-808-7569 ; 714-904-1090
Email: ilazarocharity03@gmail.com
Hoặc vào trang nhà: Hoibacailazaro.com và bấm nút Đóng Góp chọn Online Donation

Check hoặc Money Order xin viết cho: HỘI BÁC ÁI ILAZARÔ

Xin Giúp một tấn gạo $500
½ tấn gạo $250
200 ký gạo $100
100 ký gạo $50
$100 giúp 1 Xe Lăn
$100 giúp 1 ca mổ mắt
$120 giúp học bổng cho 1 em Học Sinh
$1500 giúp cho 01 căn nhà tình thương

$5000 giúp 01 Hệ Thống lọc nước tinh khiết

______________________________________________________
iLazaro Charity is a 501c(3) organization. Tax ID: #47-3409845
**ALL DONATIONS ARE TAX DEDUCTIBLE.

Tất cả đóng góp đều được trân trọng, có giấy khấu trừ thuế và được trao tận tay người nghèo khổ.

Share.

About Author

Leave A Reply