Tri Ân Quý Ân Nhân – Đến với người nghèo khổ…!!!

0

Hội Bác Ái iLazarô chân thành cám ơn tấm lòng quảng đại yêu thương của quý ân nhân đã tận tình giúp đỡ cho những người già khổ neo đơn, khuyết tật có được những phần gạo ăn… 

Bao gạo đã làm vơi đi sự lo lắng cho cụ:

Ông Cụ đại diện nói lời cám ơn:

Bà Cụ cám ơn đã có gạo ăn trong cảnh khổ:

Mọi đóng góp xin gởi về:

HỘI BÁC ÁI ILAZARO…

Address: P.O. Box 840494 Houston, Texas 77284
Toll Free: 1-844-696-1999
Email: information@hoibacailazaro.com
Check hoặc Money Order xin viết cho: HỘI BÁC ÁI iLAZARO
Đóng góp qua trang mạng (Online Donation): hoibacailazaro.com xin bấm nút Đóng góp

rosedivider1

iLazarô xin Tri ân Quý Ân Nhân.

iLazaro Charity is a 501c(3) organization. Tax ID:  #47-3409845| mọi đóng góp đều có giấy khấu trừ thuế.

Share.

About Author

Leave A Reply