CT xây giếng ở GX Quý Hòa-Huyện Kỳ Anh-Hà Tĩnh

0

Kính chuyển Quý Ân nhân hình ảnh dự án 21 giếng nước do Linh Mục Nguyễn Xuân Bá Quản xứ đang phụ trách. Từ những giếng nước khô cặn, ô nhiễm đã trở nên nguồn nước sạch cho người dân Kỳ Anh – Hà Tĩnh.

Mọi đóng góp xin gởi về:

HỘI BÁC ÁI ILAZARO…

Address: P.O. Box 840494 Houston, Texas 77284
Toll Free: 1-844-696-1999
Email: information@hoibacailazaro.com
Check hoặc Money Order xin viết cho: HỘI BÁC ÁI ILAZARO
Đóng góp qua trang mạng (Online Donation): hoibacailazaro.com xin bấm nút Đóng góp

rosedivider1

iLazarô xin Tri ân Quý Ân Nhân.

iLazaro Charity is a 501c(3) organization. Tax ID:  #47-3409845| mọi đóng góp đều có giấy khấu trừ thuế.

Share.

About Author

Leave A Reply