Sr Maria Sophia Y Khúy kêu gọi: Xin Giúp Làng Phong Pleiku – Gia lai

0

Kính thưa Quý Ân nhân, trời Tây nguyên mùa này đang bắt đầu mưa, nhiều gia đình dân tộc sẽ thiếu ăn, thiếu mặc….Chúng con thiết tha mời gọi Quý Ân Nhân cùng cộng tác với con. Giúp con 01 cánh tay để con có thể hoàn thành sứ vụ mà Bề Trên đã giao phó cho con. Xin thương xót nâng đỡ những phận người nghèo khổ… lở loét ngứa đau ngày đêm….. Họ rất đáng thương thiếu thốn mọi sự và rất buồn tủi. Qua video sau đây, chúng con ước mong họ sớm đón nhận được chia sẻ từ tấm lòng quảng đại yêu thương của quý Ân Nhân. Chị em chúng con xin hết lòng cảm ơn Quý Ân Nhân. Sr Y Khuý – Trưởng cộng đoàn .

Hội Bác Ái iLazarô xin cảm tạ và tri ân toàn thể Quý Vị Ân Nhân.
Mọi đóng góp xin gởi về:
HỘI BÁC ÁI iLAZARÔ
P.O. Box 840494, Houston, Texas 77284
832-205-1261 ,  714-904-1090
Email: ilazarocharity03@gmail.com
Hoặc vào trang nhà:
Hoibacailazaro.com bấm nút Đóng Góp

Check hoặc Money Order xin viết cho:HỘI BÁC ÁI ILAZARÔ

Xin Giúp một tấn gạo $500
½ tấn gạo $250

200 ký gạo $100
100 ký gạo $50
1 phần quà $20

Share.

About Author

Leave A Reply