Xin Hỗ Trợ Giếng Nước

0

Trong tuần qua Hội đã nhận được thơ kêu gọi từ Cha Nguyễn Vân Vinh xin giúp đào 5 giếng nước cho các gia đình nghèo vùng Cà Mâu, Việt Nam. Các gia đình này trong nhiều năm nay họ phải đi xin nước để có thể nấu ăn và tắm giặt. Để có 1 thùng nước để nấu ăn đôi khi họ phải đi xin nước xa cả cây số. hoàn cảnh đặc biệt rất đáng thương.

Kinh phí  : Mỗi giếng $270 x 5 giếng = $1,350 dollars

Xin quý ân nhân rộng tay cứu xét và giúp đỡ. Xin xem thơ kêu gọi trợ của Cha  Vinh  và hình ảnh các gia đình đáng thương  :

Please continue to love, support and help our mission of love so that poor families can have a better life.

Mọi đóng góp xin gởi về   Hội Bác Ái iLazarô    
                                                           P.O. Box 840494
                                                           Houston,   TX   77284

Hội nhận các loại Credit Card hoặc Zelle xin gọi  :
                                714-904-1090  Hoặc  832-205-1261

Hoặc dùng  Paypal :      

Share.

About Author

Leave A Reply