NỐI VÒNG TAY YÊU THƯƠNG – Trại Phong Văn Môn

0

Đây là là trại phong lâu đời nhất ở Việt Nam và hiện tại có 150 bệnh nhân lưu trú. Nơi đây, có 01 Tu Viện hiện diện ngay trong Làng Phong Văn Môn – Thái Bình. Linh mục Bề Trên Tu Viện Cha Giuse Maria Trần Văn Long, Dòng Anh Em Hèn Mọn cho biết hiện có khoảng 100 bệnh nhân già yếu trong tình trạng liệt yếu. Do đó, ngoài các công việc phục vụ bữa ăn cho các bệnh nhân phong vào mỗi sáng thứ 3,5,7 nhà dòng còn cắt tóc và sửa điện nước cho các bệnh nhân. Chung quanh Tu Viện còn quá nhiều người nghèo, do đó cha đã cung cấp nước uống và trong tương lai sẽ thực hiện 01 lò nướng bánh mì miễn phí để các thầy tự đi học làm và phát cho các bệnh nhân phong và người nghèo sống xung quanh khu vực trại phong vào mỗi sáng thứ bảy. Ngoài các công việc phục vụ trên. Tu Viện còn nuôi thêm các em mồ côi khuyết tật và thiểu năng trí tuệ (gồm có các em đi học tiểu học, các em bị hội chứng down, em bị bại liệt). Xin kính mời xem video:

Hàng tháng số tiền chi phí rất cao. Cha tha thiết xin sự giúp đỡ của Quý Ân Nhân. Xin hãy cho Tu viện trong Làng Phong được tiếp tục sứ vụ yêu thương và sống những bước chân rao truyền làm hành trang quý báu : “ khiết tịnh – khó nghèo – vâng lời.”

Mọi đóng góp xin gởi về:
HỘI BÁC ÁI iLAZARÔ
P.O. Box 840494, Houston, Texas 77284
Tel: 832-808-7569 ; 714-904-1090
Email: ilazarocharity03@gmail.com
Hoặc vào trang nhà: Hoibacailazaro.com và bấm nút Đóng Góp chọn Donate

Check hoặc Money Order xin viết cho: HỘI BÁC ÁI ILAZARÔ

Xin Giúp một tấn gạo $500
½ tấn gạo $250
200 ký gạo $100
100 ký gạo $50
$50 giúp 1 bữa ăn sáng cho 100 bệnh nhân
______________________________________________________
iLazaro Charity is a 501c(3) organization. Tax ID: #47-3409845
**ALL DONATIONS ARE TAX DEDUCTIBLE.

Con tha thiết xin Quý Ân Nhân cùng nối dài vòng tay bác ái yêu thương tới những người bị bỏ rơi bên lề xã hội cụ thể là các bệnh nhân phong và các em mồ côi khuyết tật. 

Bề trên Tu Viện: Linh mục Giuse Maria Trần Văn Long OFMConv.

 

Share.

About Author

Leave A Reply