Trân trọng THÔNG BÁO & KÍNH MỜI

0

Xin trân trọng THÔNG BÁO & KÍNH MỜI toàn thề Quý Ân nhân đến tham dự tiệc Hành Trình Yêu Thương của Hội Bác Ái iLazarô được tổ chức tại các địa điểm sau đây:
1) Bắc Cali, San Jose lúc 5:30 PM Sunday, August 11, 2019 tại Dynasty Restaurant.
2) Houston, TX. lúc 5:30 PM Sunday, Sept 8, 2019 tại Kim Sơn – Bellaire.
3) Nam Cal, Westminster lúc 5:30 PM Sunday, Sep 15, 2019 tại Diamond Seafood Palace 3.
Kính Mời
iLazaro Charity
Tel: 832-808-7569 ; 714-904-1090
https://www.facebook.com/ILazarocharity/

______________________________________________________
iLazaro Charity is a 501c(3) organization. TAX DEDUCTIBLE.

Share.

About Author

Leave A Reply