iLazaro Charity xin Thông Báo và Kính Mời

0

Xin kính mời Quý Vị cùng đón xem chương trình live show hằng tuần của iLazaro trên làn sóng 57.6 VBS LIVE in Cal. vào mỗi chiều tối thứ hai hằng tuần vào lúc:
6:00 PM -7:00 PM (Western Time)
8:00 PM – 9:00 PM(Central Time)
9:00 PM-10:00 PM(Eastern Time)
Xin kính mời,
iLazaro Charity.

Share.

About Author

Leave A Reply