iLazaro Charity – Chương Trình TV và Radio Hằng Tuần – 03/15/2019

0
Kính gởi đến toàn thể Quý Vị chương trình hằng tuần của Hội Bác Ái iLazarô trên làn sóng KDHL và AM 1320. Chương trình này đã được KDHL đồng hành và bảo trợ. Tuần này chương trình xin tiếp tục mời gọi Quý Ân Nhân rủ lòng từ bi bác ái thương yêu một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi vùng sâu vùng xa tại quê hương Việt Nam.
          Hội Bác Ái iLazarô chân thành cảm tạ

Mọi đóng góp xin gởi về:
HỘI BÁC ÁI iLAZARÔ
Address: P.O. Box 840494, Houston, Texas 77284
Phone:832-808-7569 ; 714-904-1090
Email: ilazarocharity03@gmail.com
Hoặc vào trang nhà: Hoibacailazaro.com và bấm nút Đóng Góp chọn Online Donation

Check hoặc Money Order xin viết cho: HỘI BÁC ÁI ILAZARÔ

iLazaro Charity is a 501c(3) organization. Tax ID: #47-3409845
**ALL DONATIONS ARE TAX DEDUCTIBLE.

Tất cả đóng góp đều được trân trọng, có giấy khấu trừ thuế và được trao tận tay người nghèo khổ

Share.

About Author

Leave A Reply