iLazaro Charity – Chương Trình TV và Radio Hằng Tuần

0

Kính gởi đến toàn thể Quý Vị chương trình hằng tuần của Hội Bác Ái iLazarô trên làn sóng KDHL và AM 1320. Chương trình này đã được KDHL đồng hành và bảo trợ. Trong tuần này kính xin Quý vị rủ lòng từ bi bác ái yêu thương giúp đỡ đến một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi vùng sâu vùng xa tại quê hương Việt Nam. Rất Trân Trọng – iLazaro Charity.

Nguyện xin Ơn Trên chúc lành cho Quý Ân Nhân và Gia Đình. 

            Hội Bác Ái iLazarô xin chân thành cảm tạ

Share.

About Author

Leave A Reply