Hành Trình Yêu Thương – Phần I

0

Hội Bác Ái iLazaro vừa mới hoàn thành chuyến công tác yêu thương Xuân 2019. Một cuộc hành trình dài dọc Bắc xuôi Nam thăm đồng bào VN di dời tại Kampuchia. Hòan thành cuộc họp mặt cùng các vị đại diện tinh thần iLazaro tại miền Bắc VN. Sau đây là hình ảnh buổi phát quà tại Định Quán, Đồng Nai cùng Quý Soeurs Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập. Xin kính gởi – iLazaro Charity

Address: P.O. Box 840494  /  Houston, Texas 77284
Tel. : 832-808-7569; 714-904-1090
Website: hoibacailazaro.comFacebook: https://www.facebook.com/ilazarocharity/
Đóng góp qua trang mạng (Online Donation):

 ____________________________________________________
iLazaro Charity is a 501c(3) organization. Tax ID: #47-3409845
**ALL DONATIONS ARE TAX DEDUCTIBLE

Share.

About Author

Leave A Reply